Record details

Title
    Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí
Publisher
    Esmedia DTP s.r.o.
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2009
ISBN
    978-80-248-2026-2
Country
    Česká republika
Title keyword
    Inženýrskogeologického
    Kongresu
    Mezinárodní
    Národního
    Sborník
    účastí
Articles from monograph
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá