Record details

Title
    Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis
Publisher
    Muzeum českého ráje
    Muzeum Českého ráje v Turnově
    Muzeum Českého ráje v Turnově ve spolupráci s Geoparkem UNESCO Český ráj, ČGS
Pub. place
    Turnov
Pub. date
    2008
    2009
    2010
ISBN
    978-80-254-3025-5
    978-80-254-6150-1
    978-80-87416-04-4
Title keyword
    Acta
    Českého
    Musei
    Muzea
    Ráje
    Sborník
    Turnoviensis
Articles from monograph
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku
    Geodynamické jevy v okolí Turnova
    Interakce bazaltandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK)s vodním prostředím (autun,podkrkonošská pánev)
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Paleobotanické a palynologické studie mezi Hájemi a Dolní Sytovou v podkrkonošské pánvi
    Předběžné výsledky vrtu V800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosilií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Tvorba informačního systému