Record details

Title
    Sborník VII. uhelně-geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty University
Publisher
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1993
Country
    Česká republika
Title keyword
    Fakulty
    Geologie
    Katedry
    Konference
    Ložiskové
    Přírodovědecké
    Sborník
    Uhelně-geologické
    University
    VII
Articles from monograph
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve