Record details

Title
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010
Publisher
    Regionální muzeum v Teplicích
Pub. place
    Teplice
Pub. date
    2010
ISBN
    978-80-85321-58-6
Country
    Česká republika
Title keyword
    4.-6.10.2010
    Abstraktů
    České
    Exkurzní
    Geologické
    Odborné
    Průvodce
    Sborník
    Seminář
    Skupiny
    Společnosti
    Teplice
    Vulkanologický
    Vulkanologie
Articles from monograph
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo)
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Vulkanity v jižním okolí Teplic
    Vzpomínka na Miroslava Váněho