Record details

Title
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
Publisher
    Akademické nakladatelství CERM
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1999
Country
    Česká republika
Title keyword
    11
    100
    Brně
    České
    Inženýrství
    Konané
    Konference
    Materiálové
    Mezinárodní
    Odboru
    Příležitosti
    Příspěvků
    Sborník
    Stavebně
    Stavebního
    školy
    Technické
    Vědecké
    Výročí
    Vysoké
    Výuky
    Zahájení
    Založení
Articles from monograph
    Odstraňování porušeného betonu rotujícími vysokorychlostními paprsky
    Porušování betonu vysokorychlostními vodními paprsky s nelineárním pohybem trysky