Record details

Title
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
Editor
    Broža, Vojtěch
    Jakubíková, Alena
Publisher
    Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2006
Country
    Česká republika
Title keyword
    2006
    Adolfa
    Extrémní
    Hydrologické
    Jevy
    Patery
    Povodích
    Příspěvků
    Sborník
    Téma
    Workshopu
Articles from monograph
    Katastrofální povodeň v povodí Odry v srpnu 1880, její příčiny, průběh a následky