Record details

Title
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
Publisher
    Uhelný průzkum
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1962
Country
    Česká republika
Title keyword
    Hydrogeologické
    II
    Konference
    Přednášek
    Sborník
Articles from monograph
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Důlní degazace v OKR
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje