Record details

Title
    Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
Publisher
    Okresní muzeum Sokolov
Pub. place
    Sokolov
Pub. date
    1996
Country
    Česká republika
Title keyword
    Budoucnosti
    Hornické
    I.konferenci
    Lesa
    Materiálů
    Minulosti
    Přednášek
    Regionu
    Sborník
    Slavkovského
Articles from monograph
    Cín
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Granity Slavkovského lesa
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Historie zaniklé hornické obce Smrkovec-Schönficht
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Stříbro a Horní Slavkov
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Vývoj greisenizace Hubského pně
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně