Record details

Title
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
Publisher
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1984
Country
    Československo
Title keyword
    20
    30
    Geologických
    Kateder
    Konferenci
    Oborů
    Přednesených
    Referátů
    Sborník
    Ústavu
    Věd
    Výročí
Articles from monograph
    30 let Katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Analýza polyfázové vrásové deformace moravika moldanubika v údolí Dyje
    Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
    Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice
    Třicet let Katedry paleontologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1952-1982)
    Vědeckovýzkumná práce Katedry petrologie
    Výzkumná činnost Katedry hydrogeologie a inženýrské geologie (PřF UK) a její perspektivy