Record details

Title
    Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace
Publisher
    VŠBTU
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2001
Country
    Česká republika
Title keyword
    Dolů
    Konference
    Likvidace
    Mezinárodní
    Nebezpečí
    Nekvalifikované
    Plynoucí
    Referátů
    Sborník
    Stavební
Articles from monograph
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách