Record details

Title
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
Publisher
    Univerzita Palackého v Olomouci
    Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2002
ISBN
    80-244-0454-0
Country
    Česká republika
Title keyword
    29.-31.5.2002
    Českého
    Desnou
    Karpat
    Masivu
    Mineralogie
    Olomouc
    Petrov
    Referátů
    Sborník
    Semináře
    Západních
Articles from monograph
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu