Record details

Title
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
Publisher
    Národní památkový ústav Ústí nad Labem
Pub. date
    2011
Title keyword
    19
    Díla
    Do
    Důlní
    Historická
    Konce
    Péče
    Problematika
    Sborník
    Semináře
    Století
    Vzniklá
Articles from monograph
    Důl Mauritius v Hřebečné - mimořádná montánní lokalita v západním Krušnohoří