Record details

Title
    Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební
Publisher
    VŠB - Technické university Ostrava
Pub. place
    Ostrava
ISBN
    80-248-0499-9
Title keyword
    Ostrava
    Prací
    Řada
    Sborník
    Stavební
    Technické
    University
    Vědeckých
    VŠB
Articles from monograph
    Vliv osamocených antropogenních vodičů na měření metodou DEMP