Record details

Title
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava
Editor
    Kaláb, Z.
Publisher
    Ediční středisko VŠBTU Ostrava
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2004
Country
    Česká republika
Title keyword
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    Sborník
    školy
    Technické
    University
    Vědeckých
    Vysoké
Articles from monograph
    Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise