Record details

Title
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
Editor
    Kaláb, Z.
Publisher
    VŠB-TU Ostrava
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2003
    2005
    2007
    2009
ISBN
    80-248-0499-9
    978-80-248-1616-6
Country
    Česká republika
Title keyword
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    Řada
    Sborník
    Stavební
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Articles from monograph
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    Doupovské hory - refrakční profily 30.6.2008
    Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis)
    Přednosti magnetometrů využívajících Overhauserův jev