Record details

Title
    Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
Editor
    Hašek, Vladimír
    Nekuda, Rostislav
    Ruttkaj, Matej
Publisher
    Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2005
Country
    Česká republika
Title keyword
    60
    70
    Bialekovej
    CSc
    Dariny
    Josefa
    Narozeninám
    PhDr
    Prof
    Sborník
    Ungera
    Věnovaný
Articles from monograph
    Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna