Record details

Title
    Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty
Editor
    Grecula, M.
    Martínek, K.
Publisher
    Geologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    PF UK
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1996
Country
    Česká republika
Title keyword
    Abstrakty
    České
    Geologie
    Republice
    Sedimentární
Articles from monograph
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Palaeoenvironmental changes related to sea-level fluctuations in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemian cretaceous basin
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)