Record details

Title
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2
Editor
    Kaláb, Z.
Publisher
    ÚGN AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2001
Country
    Česká republika
Title keyword
    Budoucnost
    Geofyzika
    Inženýrská
    Minulost
    Přítomnost
    Seismologie
Articles from monograph
    Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti