Record details

Title
    Seizmická měření v geotechnice
Author
   Kaláb, Zdeněk
Publisher
    Ediční středisko VŠB - TU Ostrava
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2008
ISBN
    978-80-248-1796-5
Physical description
    125 s.8120
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Notes
    Projekt: AACBU38-05, GA ČBÚ, CZ
    Projekt: GA105/05/2712, GA ČR, CZ
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Seismic Measurement in Geotechnice
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geotechnics
    seismic methods
    seismological measurement
Title keyword
    Geotechnice
    Měření
    Seizmická
Abstract (in czech)
   Cílem této monografie bylo shrnout zásadní informace o problematice vibrací v geotechnice. Aby představená informace byla úplnější, jsou uvedeny možnosti použití geofyzikálních metod v geotechnice. Seizmické metody se mohou promítat do všech etap geotechnického průzkumu, tj. před zahájením výstavby, v průběhu realizace stavby a také po jejím ukončení.Příklady byly vybrány tak, aby ukázaly na velkou šíři celé problematiky.
Abstract (in english)
   Aim of this monograph was to concentrate basic information about using of vibrations in geotechnics. Examples of geophysical methods using in geotechnical engineering enable more detailed evaluation of these methods. Seismic methods are possible to use in all parts of geotechnical survey, i.e. starting of construction, during realization of structures and also after finishing. Examples were selected to obtain information about wide using of topic under discussion.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012