Record details

Title
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
Author
   Kaláb, Tomáš
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Kukutsch, Radovan
   Lednická, Markéta
Publisher
    HGF, VŠB-TUO
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2012
Physical description
    31 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 5
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR3cav_un_auth*0253997
    Překlad názvu: Seismic loading of Jeroným Mine in Čistá during 2012 and results of continuous measurements of selected parameters using the DMN
Subject category
    geomechanical monitoring
    Jeroným Mine in Čistá
    seismic loading
Title keyword
    2012
    Čisté
    DMS
    Dolu
    Jeroným
    Kontinuálního
    Měření
    Parametrů
    Pomocí
    Roce
    Seizmické
    Vybraných
    Výsledky
    Zatížení
Abstract (in czech)
   Výzkumná zpráva shrnuje výsledky interpretace seizmického zatížení Dolu Jeroným v roce 2012. Současně jsou uvedeny také výsledky z některých čidel DMS. Jsou shrnuty výsledky interpretace seizmického zatížení seizmické roje z podzimu 2011.
Abstract (in english)
   This research report summarizes results of interpretation of seismic loading in Jeroným mine in 2011. Selected monitoring curves of geomechanical continuous measurements are also presented. Results of interpretation od data from seismic swarm that occurred in autumn 2011 are also included.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    20. 3. 2014