Record details

Title
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
Author
   Kaláb, Tomáš
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Lednická, Markéta
Publisher
    VŠB-TUO, HGF
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2013
Physical description
    21 s. : P
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 4
    Překlad názvu: Seismic loading of Jeroným Mine in Čistá during 2013 and results of continuous measurements of selected parameters using the DMN
Subject category
    geomechanical monitoring
    Jeroným Mine in Čistá
    seismic loading
Title keyword
    2013
    Čisté
    DMS
    Dolu
    Jeroným
    Kontinuálního
    Měření
    Parametrů
    Pomocí
    Roce
    Seizmické
    Vybraných
    Výsledky
    Zatížení
Abstract (in czech)
   Výzkumná zpráva shrnuje výsledky interpretace seizmického zatížení Dolu Jeroným v roce 2013. Současně jsou uvedeny také výsledky z některých čidel DMS.
Abstract (in english)
   This research report summarizes results of interpretation of seismic loading in Jeroným mine in 2013. Selected monitoring curves of geomechanical continuous measurements are also presented.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014