Record details

Title
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
Author
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Lednická, Markéta
Publisher
    Diamo
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2012
Physical description
    15 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Seismic effect of blast operations and induced seismic events in Rožná 1 Mine - 2012
Subject category
    blast operation
    induced seismicity
    Rožná Mine
Title keyword
    2012
    Dolu
    Důlním
    Indukovaných
    Jevů
    Poli
    Prací
    Projev
    Rok
    Rožná
    Seizmický
    Seizmických
    Trhacích
Abstract (in czech)
   Výzkumná zpráva popisuje výsledky experimenálního seizmologického měření realizovaného v roce 2012 na Dole Rožná.
Abstract (in english)
   This research report describes results of experimental seismological measurement performed in 2012 in Rozna Mine.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    20. 3. 2014