Record details

Title
    Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
Author
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Lednická, Markéta
Publisher
    REVLAN, s.r.o
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2012
Physical description
    38 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Seismic effect of quarry blasts in surroundings of Dewom quarry, Jarnoltówek, Poland
Subject category
    Jarnoltówek quarry
    seismic loading
    standard CSN 73 0040
    standard PN-85/B-02170
Title keyword
    Dewon
    Jarnoltówek
    Lokalita
    Lomu
    Okolí
    Polsko
    Prací
    Projev
    Seizmický
    Trhacích
Abstract (in czech)
   Výzkumná zpráva shrnuje výsledky interpretace seizmického projevu trhacích prací z lomu Dewon v obci Jarnoltówek. K posouzení seizmického zatížení bylo použito české normy 73 0040, německé DIN 4150 a polské PN-85/B-02170.
Abstract (in english)
   This research report summarizes results of interpretation of seismic effect of quarry blasts performed in Dewon quarry in Jarnoltówek village. Three standards, namely Czech - CSN 73 0040, German - DIN 4150 a Polish PN-85/B-02170, were used for interpretation of seismic loads.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    20. 3. 2014