Record details

Title
    Sestavení mapy půd a mapy půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 pro mapové listy 11-21 Karlovy Vary a 22-13 Nepomuk
Author
   Janderková, Jana
   Sedláček (Brno), Jan
Pub. date
    2011
Physical description
    11 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    11-21
    22-13
    50
    000
    Karlovy
    Listy
    Mapové
    Mapy
    Měřítku
    Nepomuk
    Půd
    Půdotvorných
    Sestavení
    Substrátů
    Vary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014