Record details

Title
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
Author
   Daněk, T.
   Doležal, M.
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Kořínek, R.
   Kukutsch, Radovan
   Lednická, Markéta
   Michalčík, P.
   Slivka, V.
   Štěpánková, H.
   Žůrek, P.
Publisher
    VŠB Technická univerzita Ostrava, HGF
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2008
Physical description
    40 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: Observing of geomechanical stability of cultural monument Mine Jeronym near Čista, Sokolov district
    Smlouva o dílo HS č. 500 506 Zadavatel DIAMO, s.p. SUL Příbram, oz., zpracovatel VŠB - TUO Ostrava
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geomechanical stability
    Jeronym Mine
Title keyword
    Čisté
    Důl
    Geomechanické
    Jeroným
    Kulturní
    Okr
    Památky
    Sledování
    Sokolov
    Stability
Abstract (in czech)
   Výzkumná zpráva navazuje na předchozí zprávy a popisuje sledování geomechanické stability důlního díl Jeroným v roce 2008. Je hodnoceno seizmické zatížení, povrchové útvary, geologický a geotechnický monitoring.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012