Record details

Title
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
Author
   Daněk, T.
   Doležal, M.
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Kořínek, R.
   Kukutsch, Radovan
   Lednická, Markéta
   Michalčík, P.
   Slivka, V.
   Štěpánková, H.
   Žůrek, P.
Publisher
    DIAMO, s.p
    SUL Příbram
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2009
Physical description
    54 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 11
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Observing of geomechanical stability of cultural monument Mine Jeronym near Čista, Sokolov district
    Smlouva o dílo HS č. 500 506 (zadavatel DIAMO, s.p. SUL Příbram, oz., zpracovatel VŠB - TUO Ostrava)
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geomechanical stability
    Jeronym Mine
    seismic loading
Title keyword
    Čisté
    Důl
    Geomechanické
    Jeroným
    Kulturní
    Okr
    Památky
    Sledování
    Sokolov
    Stability
Abstract (in czech)
   Výzkumná zpráva navazuje na předchozí zprávy a popisuje sledování geomechanické stability důlního díla Jeroným v roce 2009. Zpráva shrnuje poznatky z hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a přehled měření vybraných parametrů pomocí distribuovaného měřicího systému.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012