Record details

Title
    Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982
Publisher
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1982
Country
    Československo
Title keyword
    28.-30
    1982
    Exkurza
    Geologická
    Geologii
    Pánev
    Pánve
    Seminář
    Sokolov
    Sokolovská
    Uhelně
    VIII
    Září
Articles from monograph
    Kvartérní organogenní sedimentace ve státní přírodní rezervaci SOOS u Františkových lázní
    Vznik podkrušnohorských pánví