Record details

Title
    Solárně-terestrické vlivy na klima
ISBN
    80-85813-42-4
Country
    Česká republika
Title keyword
    Klima
    Solárně-terestrické
    Vlivy
Articles from monograph
    Geomagnetická aktivita, změny klimatu a atmosférické cirkulace
    Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce
    Periodicity a trendy v evropských srážkových řadách
    Vztahy mezi zimními teplotami na severní hemisféře a geomagnetickou a sluneční aktivitou při různých fázích kvazibienální oscilace (QBO)