Record details

Title
    Současný stav geomorfologických výzkumů
Editor
    Prášek, J.
Publisher
    Ostravská univerzita
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2000
    2001
ISBN
    80-7042-790-6
Country
    Česká republika
Title keyword
    Geomorfologických
    Současný
    Stav
    Výzkumů
Articles from monograph
    Geodynamická evoluce krymsko-černomořské oblasti
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Strukturně geologická kontrola směrů odvodňování v povodí Loučky
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)