Record details

Title
    Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004
Other titles
    Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining
Author
   Godány, Josef
   Hrazdíra, Petr
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining
Title keyword
    2004
    Aglomerace
    ČR
    Funkcí
    Horninového
    MŽP
    Narušených
    Nerudných
    Obnova
    Palivoenergetických
    Postižení
    Praha
    Projektu
    Prostředí
    Sídelní
    Sokolovsko-karlovarské
    Souhrnná
    Surovin
    Těžbou
    úpravou
    VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň
    Základních
    Závěrečná
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04 za rok 2004, MŽP ČR Praha
Abstract (in english)
   Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014