Record details

Title
    Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209
Other titles
    Rock fall risk assessemnt above houses Nos. 35,159,209 in S. Kamenice village.
Author
   Kycl, Petr
   Zvelebil, Jiří
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Cretaceous sandstones, rock fall risk assessemnt, regional fault zone
Title keyword
    35
    159
    209
    čp
    Kamenice
    Lokalitách
    Posouzení
    Rizika
    řícení
    Skalních
    Srbská
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Ve specifikovaných lokalitách byly zjištěny vysoké míry ohrožení svahovými pohyby, zejména skalními říceními z pískovcových skalních svahů situovaných přímo nad zástavbou obce. Byly konstatována nutnost urychlené sance nestabilních partií a pro každou lokalitu i rámcově navrženy vhodné typy sanací.
Abstract (in english)
   Rock fall risk assessemnt above houses Nos. 35,159,209 in S. Kamenice village.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014