Record details

Title
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
Other titles
    Recultivation and land reclamation after brown coal mining ? Ustí and Karlovy Vary region.
Author
   Godány, Josef
   Horáková, Marie
   Svoboda, Ivan
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Recultivation and land reclamation after brown coal mining ? Ustí and Karlovy Vary region.
Title keyword
    Do
    Dosav
    Finan
    Hnědého
    Hrubého
    Investiční
    Karlov
    Kraji
    Ložiskách
    Mezích
    Odhadu
    Plánované
    Potřeby
    Práce
    Prostř
    Provedení
    Rekult
    Rekultivace
    Rekultivační
    SHP
    Stávající
    ÚEL
    Uhlí
    Ústeckém
    Vytěžení
    Využití
    Zásob
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlovarském kraji a zhodnocení dosavadního využití finančních prostředků určených na rekultivaci důsledků těžby hnědého uhlí v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace až do vytěžení zásob v mezích ÚEL. Dílčí zpráva OG MŽP ČR Praha, 41 stránek
Abstract (in english)
   Recultivation and land reclamation after brown coal mining ? Ustí and Karlovy Vary region.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014