Record details

Title
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
Publisher
    Česká speleologická společnost ZO 6-18 Cunicunulus
Pub. place
    Jihlava
Pub. date
    1998
Country
    Česká republika
Title keyword
    19.9.-20.9
    1998
    Dějinám
    Důlních
    Hornictví
    Jihlava
    Prací
    Příspěvků
    Sborník
    Seminář
    Stříbrná
    Vysočině
Articles from monograph
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Stříbro a jeho minerály