Record details

Title
    Stříbrné minerální asociace v Československu
Publisher
    Dům techniky ČSVTS
Pub. place
    Ústí nad Labem
Pub. date
    1992
Country
    Česká republika
Title keyword
    Asociace
    Československu
    Minerální
    Stříbrné
Articles from monograph
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Ekonomika primárních zdrojů stříbra
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Problémy analytiky systému Ag-Fe-S
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Stříbro stratiformních ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti