Record details

Title
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
Author
   Ambrozek, Vladimír
   Babůrek, Jiří
   Baroň, Ivo
   Bruthans, Jiří
   Březina, Stanislav
   Bubík, Miroslav
   Domas, Jaroslav
   Foch, Petr
   Franců, Eva
   Jäger, Ondřej
   Kadlecová, Renata
   Kopačková, Veronika
   Krmíček, Lukáš
   Maštera, Lubomír
   Milovský, Rastislav
   Novák, Miloslav
   Opletal, Mojmír
   Otava, Jiří
   Pecina, Vratislav
   Rambousek, Petr
   Rejchrt, Miroslav
   Soejono, Igor
   Švábenická, Lilian
   Táborský, Zdeněk
   Vodrážka, Radek
   Vrána, Stanislav
   Žáček, Vladimír
Pub. date
    2008
Physical description
    80 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    1:25
    000
    Ar
    Azarbayjan
    Building
    Capacity
    Eastern
    Geological
    Iran
    Iran´s
    Map
    Mapping
    Province
    Report
    Scale
    Selected
    Sheets
    Staff
    Stage
    Survey
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014