Record details

Title
    Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
Other titles
    A variability of spruce nutrition in relation with the soil chemical improvment in the highest positions of the Izera Mts.
Author
   Hofmeister, Jan
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    magnesium, spruce, soil nutrient
Title keyword
    Chemické
    CHKO
    Dalším
    Hory
    Jako
    Jizerské
    Managementu
    Melioraci
    Mladých
    Nejvyšších
    Podklad
    Polohách
    Porostů
    Půd
    Rozhodování
    Smrkových
    Stanovení
    Těchto
    Variability
    Výživě
    Závislosti
Abstract (in czech)
   Příznaky nedostatku hořčíku mladých smrkových porostů (žloutnutí jehličí) byly v posledních letech opakovaně pozorovány v nejvyšších polohách Jizerských hor. Cílem projektu bylo stanovení změn výživy mladých smrkových porostů na plochách přihnojovaných přípravky s vysokým obsahem hořčíku ve srovnání s porosty bez přihnojení. Vzorky půd odebrané pod stromy v různém zdravotním stavu se statisticky významně nelišily v žádném ze sledovaných parametrů. Obsah Ca a Mg v jehličí kontrolní i hnojené plochy byl na či pod hranicí nedostatku. Byly zjištěny výrazné rozdíly v obsahu živin v závislosti na zdravotním stavu stromů. Výsledky dokládají, že přes nízkou prostorovou variabilitu obsahu živin v půdě je výživa jednotlivých stromů velmi rozdílná.
Abstract (in english)
   A variability of spruce nutrition in relation with the soil chemical improvment in the highest positions of the Izera Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014