Record details

Title
    Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku" (dále jen Dokumentaci EIA)
Other titles
    Opinion CGS documentation to evaluate the effects of the project 'Determination of the mining area Smolín and subsequent mining permits spar and gravel' (the EIA documentation)
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Opinion, evaluate the effects, mining area Smolín, gravel, EIA
Title keyword
    ČGS
    Dále
    Dobývacího
    Dokumentaci
    EIA
    Jen
    Následné
    Povolení
    Prostoru
    Smolín
    Stanovení
    Stanovisko
    Suroviny
    štěrkopísku
    Těžby
    Vlivů
    Vyhodnocení
    Záměru
    živcové
Abstract (in czech)
   Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku" (dále jen Dokumentaci EIA) - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Opinion CGS documentation to evaluate the effects of the project 'Determination of the mining area Smolín and subsequent mining permits spar and gravel' (the EIA documentation)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014