Record details

Title
    Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD
Other titles
    Statement on characterization of exploration underground work at 36th seam of Frenštát Mine.
Author
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Statement, exploration underground work at 36th seam of Frenštát Mine.
Title keyword
    36
    Charakteru
    ČGS
    Díla
    Dole
    Důlního
    Frenštát
    G.řed
    Odborný
    OKD
    Posudek
    Průzkumného
    Sloji
    Stanovisko
    žádost
Abstract (in czech)
   Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD - geologicko strukturní, ložiskové a báňsko technické aspekty plánovaného průzkumného díla v hloubce 990 metrů pod povrchem
Abstract (in english)
   Statement on characterization of exploration underground work at 36th seam of Frenštát Mine.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014