Record details

Title
    Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5
Other titles
    Opinion CGS to planned build a wastewater treatment plant in the Horní Slavkov in the cadastral Třídomí on plots No. 32/1 and 130/5.
Author
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    CGS, opinion, Horní Slavkov, Třídomí,
Title keyword
    32/1
    130/5
    č
    ČGS
    čistírny
    Horní
    Kořenové
    K.ú
    Obci
    Odpadních
    Parcelách
    Plánovanému
    Slavkov
    Stanovisko
    Třídomí
    Vod
    Vybudování
Abstract (in czech)
   Cílem stanoviska ČGS je objektivně shrnout dostupné údaje o geologicko-strukturních, hydrogeologických a inženýrsko-geologických poměrech a následně posoudit případnou kolizní situaci plánovaného vybudování KČOV s ochranou a využitím surovinového potenciálu a s rizikovými geofaktory životního prostředí v souladu s platnými předpisy.
Abstract (in english)
   Opinion CGS to planned build a wastewater treatment plant in the Horní Slavkov in the cadastral Třídomí on plots No. 32/1 and 130/5.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014