Record details

Title
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
Other titles
    CGS opinion the decision MoE, Department of Public Administration in Liberec, of 27 September 2012 concerning the cancellation and return to the reconsideration decision of the Regional Authority of the Liberec Region dated 11 May 2012, which was in accordance with the provisions of §56 of the Act 114/1992 Coll. nature and landscape protection, as amended, exempted from the prohibitions given to the protection of specially protected species of plants and animals in the context of the intention of the applicant 'Miners activity in the mining area Luhov 'in cadastral Postřelná and Luhov at Mimon
Author
   Bohdálek, Petr
   Buda, Jan
   Godány, Josef
   Kortanová, Jana
   Rambousek, Petr
   Rýda, Karel
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    opinion the decision, accordance, exception, landscape protection
Title keyword
    11.května
    27
    §56
    2012
    31986/2012
    73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12
    Byla
    Chráněných
    č.114/1992
    ČGS
    činnost
    č.j
    č.j.KULK
    ČR
    Daných
    Dne
    Dobývacím
    Druhů
    Hornická
    Kraje
    Krajiny
    Krajského
    K.ú
    Liberec
    Libereckého
    Luhov
    Mimoně
    MŽP
    Navrácení
    Novému
    Ochraně
    Odboru
    Postřelná
    Pozdějších
    Projednání
    Prostoru
    Předpisů
    Přírody
    Rostlin
    Rozhodnutí
    Sb
    Souvislosti
    Správy
    Stanovisko
    Státní
    Udělena
    úřadu
    Ustanovení
    Věci
    Výjimka
    Výkonu
    Zákazů
    Zákona
    Záměrem
    Září
    Znění
    Zrušení
    Zvláště
    žadatele
    živočichů
Abstract (in czech)
   Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně - expertní vyjádření a stanovisko
Abstract (in english)
   CGS opinion the decision MoE, Department of Public Administration in Liberec, of 27 September 2012 concerning the cancellation and return to the reconsideration decision of the Regional Authority of the Liberec Region dated 11 May 2012, which was in accordance with the provisions of §56 of the Act 114/1992 Coll. nature and landscape protection, as amended, exempted from the prohibitions given to the protection of specially protected species of plants and animals in the context of the intention of the applicant 'Miners activity in the mining area Luhov 'in cadastral Postřelná and Luhov at Mimon
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014