Record details

Title
    Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče
Other titles
    Expert opinion of Czech geological Survey to sediment situatuion nearby Zahorčice pond in relation to non-reserved mineral deposit Vrábče.
Author
   Mašek, Dalibor
   Poňavič, Michal
   Rajchl, Michal
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Zahorčice pond, sandpit Vrábče
Title keyword
    ČGS
    Ložisku
    Prostoru
    Rybníka-ve
    Sedimentů
    Stanovisko
    Stavu
    štěrkopísků
    Vrábče
    Vztahu
    Záhorčického
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   V rámci studie bylo provedeno zhodnocení stavu postižení území Záhorčického potoka a rybníka těžbou štěrkopísku ložiska Vrábče.
Abstract (in english)
   Expert opinion of Czech geological Survey to sediment situatuion nearby Zahorčice pond in relation to non-reserved mineral deposit Vrábče.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014