Record details

Title
    Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu "Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec" předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6
Other titles
    Statement of the Czech Geological Survey completed the project 'Demolition of the former complex objects Rudné doly Cínovec' the presented in the OPE, support area 6.6
Author
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Statement, demolition, completed project
Title keyword
    6.6
    Areálu
    Bývalého
    Cínovec
    České
    Demolice
    Doly
    Geologické
    Objektů
    Oblast
    OPŽP
    Podpory
    Projektu
    Předkládanému
    Rámci
    Realizaci
    Rudné
    Služby
    Stanovisko
    Ukončené
Abstract (in czech)
   Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu "Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec" předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6 - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Statement of the Czech Geological Survey completed the project 'Demolition of the former complex objects Rudné doly Cínovec' the presented in the OPE, support area 6.6
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014