Record details

Title
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
Other titles
    Expert Opinion about approval of Preliminary Licences for Mineral Exploitation of Mining Claim Okřešice enlargement over Srní-Okřešice and Zahrádky-Srní deposits(glass and foundry sand) in the framework of Actualized Regional Raw Material Policy. Expert opinion No. 441/338/2010
Author
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert Opinion, Mineral Exploitation, Mining Claim Okřešice
Title keyword
    -Srní
    2009
    Aktualizace
    ČGS
    Dobývacího
    Doporučení
    Kraje
    Libereckého
    Ložiskách
    Okřešice
    Písků
    Politiky
    Prostoru
    Předchozího
    Regionální
    Roku
    Rozšíření
    Sklářských
    Slévárenských
    Souhlasu
    Srní-Okřešice
    Stanovisko
    Surovinové
    Těžbu
    Udělení
    Vazbě
    Výsledky
    Zahrádky
    Zpracované
    žádosti
Abstract (in czech)
   Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009 - problematika plánované těžby a průzkumného území
Abstract (in english)
   Expert Opinion about approval of Preliminary Licences for Mineral Exploitation of Mining Claim Okřešice enlargement over Srní-Okřešice and Zahrádky-Srní deposits(glass and foundry sand) in the framework of Actualized Regional Raw Material Policy. Expert opinion No. 441/338/2010
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014