Record details

Title
    Stanovisko k územnímu plánu sídelního útvaru Chabařovice-Změna č. 6 - Návrh a Odůvodnění, zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Other titles
    Opinion on the zoning plan residential formation Chabařovice-Amendment 6 - Design and Justification, prepared in accordance with Act No. 183/2006 Coll., As amended
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Opinion, zoning plan, Chabařovice, Design and Justification
Title keyword
    183/2006
    Chabařovice-Změna
    č
    Návrh
    Odůvodnění
    Plánu
    Pozdějších
    Předpisů
    Sb
    Sídelního
    Stanovisko
    útvaru
    územnímu
    Zákona
    Znění
    Zpracovaná
Abstract (in czech)
   Stanovisko k územnímu plánu sídelního útvaru Chabařovice-Změna č. 6 - Návrh a Odůvodnění, zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - odborné vyjádření k dané problematice 441/239/2011
Abstract (in english)
   Opinion on the zoning plan residential formation Chabařovice-Amendment 6 - Design and Justification, prepared in accordance with Act No. 183/2006 Coll., As amended
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014