Record details

Title
    Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
Other titles
    Building and decorativestone of Prague and the Central Bohemia
Author
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Valečka, Jaroslav
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    building stone, natural stone, intrusive rocks, marbles, sandstones, quarry, deposit, architectural objects
Title keyword
    Dekorační
    Kameny
    Kraje
    Prahy
    Stavební
    Středočeského
Abstract (in czech)
   Využívání přírodního kamene má v České republice historickou tradici. S tím souvisí stále se zvyšující poptávka po přírodním českém materiálu vhodném ve stavebnictví i umělecké sféře. Proto byla vytvořena schématická geologická mapa stavebních kamenů Prahy a Středočeského kraje, která je první částí obsáhlého informačního systému (databáze dekoračních a stavebních kamenů ČR), který je plně využíván řadou vědeckých i komerčních odvětví. Kromě geologické mapy s vyznačenými lokalitami těžby hornin pro stavební a dekorační účely obsahuje dílo i popisy vlastností těchto hornin a způsoby jejich využití. Připojena je i fotodokumentace vybraných horninových vzorků a architektonických objektů.
Abstract (in english)
   Building and decorativestone of Prague and the Central Bohemia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014