Record details

Title
    Structural development of the Drahanska vrchovina Upland (SE Rhenohercynian Zone) as studied by magnetic anisotropy
Author
   Chadima, Martin
Publisher
    Masarykova universita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd/Masaryk University, Faculty of Science, Institute of Geological Sciences
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2004
Physical description
    107 s.
Language
    anglicky
Country
    Česká republika
Publication type
    dizertace
Notes
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    culm sediments
    Drahanska vrchovina
    magnetic anisotropy
Title keyword
    Anisotropy
    Development
    Drahanska
    Magnetic
    Rhenohercynian
    Structural
    Studied
    Upland
    Vrchovina
    Zone
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012