Record details

Title
    Studie limitů těžby štěrkopísků v prostoru soutoku Vltavy a Labe pro OVSS MŽP ČR
Other titles
    Study of limits of gravel sand mining at the area the Vltava and Labe rivers junction.
Author
   Boháčová, Monika
   Drda, F.
   Godány, Josef
   Krajíček, Libor
   Mackovič, V.
   Poňavič, Michal
   Štolc, J.
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Study of limits of gravel sand mining at the area the Vltava and Labe rivers
Title keyword
    ČR
    Labe
    Limitů
    MŽP
    OVSS
    Prostoru
    Soutoku
    Studie
    štěrkopísků
    Těžby
    Vltavy
Abstract (in czech)
   Těžba štěrkopísků, limity zatížení území těžbou štěrkopísků, únosnost území ,optimalizace počtu těžeben, územní podklad pro tvorbu územně plánovací dokumentace
Abstract (in english)
   Study of limits of gravel sand mining at the area the Vltava and Labe rivers junction.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014