Record details

Title
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
Other titles
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
Author
   Bezuško, Petr
   Churová, Gabriela
   Čáslavský, Marek
   Horčička, Lumír
   Karpíšek, Jindřich
   Krůl, Milan
   Lhotský, Pavel
   Losert, Čestmír
   Vrága, Dušan
   Vykydal, Jiří
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    The United Nations Framework Classification (UNFC), mineral resources,
Title keyword
    Aplikace
    českém
    ČR
    Horního
    Klasifikace
    Ložiskách
    Mezinárodní
    Modelové
    Možnosti
    Nerostných
    Použití
    Práva
    Studie
    Surovin
    Systému
    Vybraných
    Výhradních
    Zásob
Abstract (in czech)
   Projekt řeší možnosti aplikace mezinárodní kalsifikace zásob nerostných surovin v legislativních podmínkách ČR
Abstract (in english)
   Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014