Record details

Title
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
Author
   Hanzlíček, Tomáš
   Perná, Ivana
   Steinerová, Michaela
   Straka, Pavel
Publisher
    ÚSMH AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2004
Physical description
    70 s. : CD-ROM
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: A study of low-temperature synthesis - its use for building production with use of waste and natural materials
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    geopolymers
    low-temperature synthesis
Title keyword
    Anorganické
    Materiálů
    Odpadních
    Použitím
    Přírodních
    Stavební
    Studené
    Studie
    Syntézy
    Výrobu
    Využití
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012