Record details

Title
    Studie z dějin hornictví 3
Publisher
    Komitét sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
Pub. place
    Příbram
Pub. date
    1989
Country
    Česká republika
Title keyword
    Dějin
    Hornictví
    Studie
Articles from monograph
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami
    Liesegangův jev a limonitové kruhy v křemencích na vrchu Plešivec u Rejkovic
    Mikrokrasové jevy na příbramských karbonátových žilách
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Nález tetradymitu u Zduchovic
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Polymetalické zrudněni v mirovickém metamorfovaném ostrovu
    Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram
    Porfyrit a xenolity křemene a granátu od Jesenice u Příbrami
    Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil